Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Gdzie firmy szukają kapitału na swoją działalność? Mikro i małe przedsiębiorstwa mają utrudniony dostęp do kredytów bankowych. Alternatywą dla tradycyjnych zobowiązań są pożyczki pozabankowe dla firm. Przekonajcie się, co stanowi o ich atrakcyjności i skąd jeszcze przedsiębiorcy mogą pozyskiwać środki na inwestycje.

Wewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa

Niezależnie od tego, jaki rodzaj działalności prowadzimy, mamy do dyspozycji wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania. Do tych pierwszych zaliczamy np.:

Wypracowany zysk

Na początku przygody z własną firmą raczej nie możemy liczyć na spore przychody. Na starcie działalności przedsiębiorstwa generują również spore koszty, które sprawnie pochłaniają wygenerowany zysk. Dlatego małe i średnie firmy często mają problem ze sfinansowaniem niezbędnych inwestycji z własnych środków.

Wpływy ze sprzedaży aktywów

W tym wypadku mówimy o pieniądzach pozyskanych ze sprzedaży produktów lub nierentownych środków trwałych.

Wkład własny

Są to pieniądze włożone w biznes przez właścicieli. Zwłaszcza w małych firmach, tego typu finansowanie jest w stanie pokryć tylko podstawowe potrzeby przedsiębiorstwa.

Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa

Kapitał własny jest formą finansowania, po którą Polscy przedsiębiorcy sięgają najchętniej. Bez wątpienia zdolność opłacenia wszystkich niezbędnych wydatków środkami z firmowego konta daje poczucie bezpieczeństwa. Warto jednak zwrócić uwagę, że prowadzi to często do rezygnacji z istotnych inwestycji, co hamuje rozwój firmy. Żeby biznes mógł ciągle poszerzać grono odbiorców i zwiększać obroty można sięgnąć po zewnętrzne finansowanie, czyli:

Kredyt bankowy

Popularna i sprawdzona forma pozyskiwania zewnętrznego kapitału, która jednak nie jest dostępna dla wszystkich. Pamiętać należy, że droga do kredytu, inaczej niż do pożyczki dla firm, usłana jest wieloma formalnościami.

Emisja obligacji

Wypuszczenie papierów dłużnych to de facto zaciągnięcie pożyczki u prywatnych bądź instytucjonalnych inwestorów. Jeśli chcemy przeprowadzić emisję poprzez giełdę, musimy niestety przejść dosyć skomplikowany proces, który wiąże się m.in. z weryfikacją wniosku przez KNF.

Dotacje

Źródłem pieniędzy w przypadku dotacji jest zazwyczaj Skarb Państwa lub Unia Europejska. Możliwość skorzystania z tego źródła gotówki obwarowana jest wieloma warunkami, a po uzyskaniu środków musimy się liczyć również z kontrolami urzędników. Pieniądze z dotacji przeznaczyć musimy na konkretny, przedłożony wcześniej cel.

Pożyczka pozabankowa dla firm

Pożyczki dla firm to dynamicznie rozwijające się źródło finansowania. Takie zobowiązanie możemy zaciągnąć już pierwszego dnia działalności, omijając szereg biurokratycznych procedur. Jest to główna zaleta pożyczek dla firm i ich przewaga nad ofertą bankową.

Finansowanie MŚP kluczowe dla gospodarki

Sektor MŚP generuje co drugą złotówkę, która składa się na PKB Polski. Największy w tym udział mikroprzedsiębiorstw. Niepokoić więc może najniższy wskaźnik przeżywalności tych niedużych biznesów. Pierwszy rok działalności, patrząc na dane za lata 2015/2016 przetrwało 68,9% mikroprzedsiębiorstw i 68,7% małych przy wskaźniku dużych firm na poziomie 80,2%. Większym podmiotom łatwiej uzyskać kredyt, są po prostu bardziej wiarygodne w oczach pracowników banków i łagodniej traktowane przez bankowe algorytmy. Na początku działalności najtrudniej jest tym najmniejszym, a jednym z czynników jest właśnie brak dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.

Dlaczego przedsiębiorstwa sięgają po pozabankowe pożyczki dla firm?

Instytucje pozabankowe dostrzegły niszę na rynku i kilka lat temu wprowadziły do swojej oferty pożyczki dla firm. Głównymi beneficjentami poszerzenia rynku zewnętrznych źródeł finansowania są właśnie małe przedsiębiorstwa. Pożyczka inwestycyjna z firmy pozabankowej dostępna jest często już dzień po rejestracji działalności, podczas gdy w bankach minimalny okres karencji to zazwyczaj pół roku.

Mówiąc o zewnętrznych źródłach finansowania, przedsiębiorcy jako jedną z najbardziej pożądanych cech wskazują szybkość uzyskania środków. Dlatego coraz więcej firm przekonuje się do pożyczek pozabankowych. W instytucjach pożyczkowych wszystkie formalności załatwimy online, często nie musimy też przedkładać żadnych dokumentów. Wystarczy nam dowód osobisty i firma zarejestrowana w Polsce.